Химично равновесие. Закон на Гулдберг и Вааге.


Една система се намира в химично равновесие, ако при дадени външни условия в нея не настъпват процеси, свързани с превръщане на веществото или енергията. Съществуват два подхода за изучаване на химичното равновесие....
 

Твърдост на водата


През 60-те години на миналия век, ученият Крис Гилби установил, че твърдата вода може да се категоризира според нейното йонно съдържание. Твърдостта на водата се определя като присъствие на поливалентни катиони...
 

Видове електроди


В зависимост от влиянието на йоните в разтвора върху стойността на електродния потенциал са известни електроди от I-род, електроди от II-род и редокселектроди. При потапяне на различни метали в собствени разтвори се получават различни стойности...
 

Плазма (частично йонизиран газ)


Плазма (на гръцки: πλάσμα - пластичност) е цялостно или частично йонизиран газ с голяма относителна концентрация на йоните...
 

Кинематика


Координатите, с помощта на които еднозначно се определя положението на дадена точка или тяло, се наричат степени на свобода. Броят на степените на свобода определя броя на възможните направления на движение на тялото....
 

Ток в полупроводници


Електричните свойства на полупроводниците се определят от техния строеж. Най-голямо приложение в полупроводниковата електроника има силиция (Si)...
 

Химична термодинамика. Първи принцип на термодинамиката


Наименованието "Термодинамика" има гръцки произход и е съставено от две думи: "термо", означаващо "нагрят" и "динамис" – сила. Този клон от физикохимията възниква, за да обясни явленията, свързани с преобразуването на топлината в механична работа.
 

Плазмено състояние на материята


При нагряване веществата преминават през всички агрегатни състояния-твърдо, течно и газообразно. Ако внасянето на енергия в системата продължи, в определен момент веществото започва да свети...
 

Физично действие на алкохола


Етиловият алкохол, известен още като етанол, е възпалимо безцветно химично съединение от групата на алкохолите, което най-често се среща в алкохолните напитки и е един от най-разпространените наркотици...
 

Преходи между агрегатните състояния на вестеството


Кристалните тела са изградени от атоми, молекули или йони, които са подредени в правилна, повтаряща се структура в трите пространствени измерения, наречена кристална решетка...

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Физикохимия с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Химия
Физикохимия
Презентации
Ограничаване на резултатите